top of page

Niye Cenaze Fonu?

Günümüzde toplumlar hızlı bir değişim geçirmekte ve bu değişim süreci hayatın bütün alanlarını etkisi altına almaktadır. Değişen dünyada insanların yaşam alanlarıyla birlikte, ihtiyaçları ve ihtiyaçlarını giderme biçimleri de değişime uğramaktadır. Geçmiş dönemlerde insanlar, ihtiyaçlarını büyük ölçüde ikili diyalogların egemen olduğu, sosyal hareketliliklerin az yaşandığı, birbirlerini tanıyan kimselerin kurduğu küçük ölçekli sosyal dayanışma birimleriyle gideriyorlardı. Nitekim sanayileşme ile birlikte köyden kente, ülkelerarası ve hatta kıtalararası yapılan göçler sebebiyle hayat şartlarında büyük değişimler meydana geldi.

İçinde yaşadığımız bilgi çağında ise, iletişim alanında yaşanan hızlı gelişmeler, birey ve toplum hayatını bir yönüyle kolaylaştırırken, bazı açılardan da bireyin üstesinden gelemeyeceği ölçüde hayat şartlarında zorluklara neden olmuştur.

Hayatın, çocukluk, gençlik, olgunluk ve ihtiyarlık gibi aşamalarını yaşayan insanlar, kendilerine takdir edilen ömür sona erdiğinde, ahirete göç etmektedir. ‘Her nefis ölümü tadacaktır…’ (Al-i İmran, 3/185) ayeti bu gerçeği açıkça ifade etmektedir. Bu konuda insanlar arasındaki en belirgin fark, sadece dünya misafirhanesinde ikamet müddetinin azlık veya çokluğu konusundadır. Vefat eden insanlar, ölüm ötesi hayata başlamaktadır. Geride kalanların, vefat eden yakınlarına ve din kardeşlerine karşı, -özellikle İslam Dini’nin getirdiği esasların ve İslam kültürünün etkisiyle oluşan-, bazı sorumlulukları vardır.

‘Her nefis ölümü tadacaktır…’ (Al-i İmran, 3/185)
Contact us to schedule a meeting
with our funeral planners: 1-800-000-0000

 

MHW-PL-03-99-A.jpg
bottom of page